Winter ILD school

Uitnodiging

Geachte collega,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse winter ILD cursus. De nadruk van deze cursus ligt op de multidisciplinaire samenwerking. De laatste jaren is uit meerdere onderzoeken en richtlijnen naar voren gekomen dat de multidisciplinaire samenwerking bij de vaak lastige problematiek van de interstitiële longziekten essentieel is. Ook is er de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de inzichten naar het ontstaan en behandeling van ziekten zoals IPF, systemische sclerose en sarcoïdose. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar weer een aantal landmark studies verschenen over de behandeling van verschillende vormen van interstitiële longzieken en is het veld volop in beweging met nieuwe studies.

Longartsen, radiologen, pathologen en een internist-immunoloog zullen een overzicht geven van de meest voorkomende interstitiële longziekten. Er zal ingegaan worden op de etiologie van ziektebeelden, de relatie met de pathologie en radiologie en natuurlijk de klinische presentatie, diagnostiek en nieuwe behandelingsmogelijkheden. Wij stimuleren u dan ook om samen met uw team van longarts, patholoog, radioloog en reumatoloog te komen.

De cursus zal bestaan uit lezingen en oefenen met radiologie en pathologie in interactieve sessies. Daarnaast is er volop gelegenheid om eigen casuïstiek te bespreken.

Wij kijken wederom uit naar een inspirerende cursus en verwelkomen u graag in Davos.